Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Lace Everywhere

Lace Everywhere

Rare London short sleeve dress
£24 - rarelondon.com

Topshop roman sandals
$60 - topshop.com

Oasis straw clutch
£20 - oasis-stores.com

Jigsaw bracelet
£39 - jigsaw-online.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου