Τετάρτη, 7 Νοεμβρίου 2012

Fur Coat!

Fur Coat!

Ted baker
tedbaker-london.com

Warehouse fake fur coat
$105 - warehouse.co.uk

Rose jewelry
efoxcity.com

C l a s s y-in-the-city
photography.nationalgeographic.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου