Σάββατο, 30 Ιουνίου 2012

Neutralism Style

Neutralism Style

Print t shirt
$30 - romwe.com

J Brand slim jeans
€119 - jades24.com

Wristlet bag
$20 - dsw.com

Forever 21 metallic jewelry
$6.80 - canada.forever21.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου